Without a Chamber of Commerce registration it was not possible for ‘foreign companies’ to arrange a pension agreement for its Dutch employee(s). Insurance companies rejected all requests to cooperate due to the directives from the Authority Financial Market (AFM), the name Act and the tax legislation.


Insurance Netherlands already provided a solution for this problem as of 2012. Although we have helped many of our clients, in some cases we run into practical problems. For instance, it was only possible to auto-debit the premiums from a Dutch bank account, which many of our clients did not have. Also the whole procedure was time consuming involving a lot of paperwork.

 

As of 2016 this changed! We made special agreements with different insurers making it very easy to arrange a pension for foreign companies, operating in the Netherlands, without a chamber of commerce registration.


Conditions
The following conditions apply:

 • The employee pays labour tax in The Netherlands.
 • A signed permission by an authorized person which is responsible for the Office/branch.
 • The employees pension premium can be deducted from the gross salary by a Dutch based certified administration or accounting firm (tax benefit).
 • The cost of the pension scheme can be debited from a foreign bank account. If the company pays taxes in The Netherlands these premiums can be deducted from the profit before tax.
 • All regular conditions, rights and obligations, arising from the Dutch Pensions Act are fully applicable.

 

If you want to know more about this subject, or if you have any questions, please contact us at:

Tel: (+31) (0)35-6942195.
Email: [email protected]

Contact: Mr Koen van Lierop

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pensioen voor bedrijven zonder KvK inschrijving

Zonder een inschrijving bij de Kamer van Koophandel was het niet mogelijk voor ‘buitenlandse bedrijven’ om een ​​pensioenovereenkomst voor de Nederlandse werknemer(s) te regelen. Verzekeringsmaatschappijen werkten hier niet aan mee als gevolg van de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de fiscale wetgeving.

Insurance Netherlands had al een oplossing voor dit probleem met ingang van 2012. Hoewel we veel van onze cliënten hebben kunnen helpen, liepen we in sommige gevallen tegen een aantal praktische problemen. Zo was het niet altijd mogelijk om automatisch te debiteren van een buitenlandse bankrekening. Ook was de hele procedure soms tijdrovend met een hoop papierwerk.

Met ingang van 2016 is dit veranderd! Insurance Netherlands heeft namelijk speciale afspraken gemaakt met verschillende verzekeraars waardoor het nu zeer eenvoudig is om een ​​pensioen voor buitenlandse bedrijven, zonder kvk-inschrijving, te regelen.

Voorwaarden:
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De werknemer is belastingplichtig in Nederland.
 • Een bevoegd persoon dient akkoord te gaan.
 • De pensioenpremie kan op het bruto loon in mindering worden gebracht door een Nederlands gecertificeerde administratie- of accountantskantoor (belastingvoordeel).
 • De kosten van de pensioenregeling kan worden afgeschreven van een buitenlandse bankrekening.
 • Als het bedrijf in Nederland belasting betaalt, kunnen de pensioenpremies van de winst worden afgetrokken.
 • Alle reguliere omstandigheden, rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Nederlandse Pensioenen zijn onverkort van toepassing.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, of als u vragen hebt, neem dan contact met ons op:
Tel: (+31) (0) 35-6942195.
E-mail: [email protected]
Contactpersoon: de heer Koen van Lierop