New legislation on defined contribution schemes, which is likely to go into effect from July 1 2016, will make these schemes better than they are now. As of then it is possible to extend your investment risk in regards to your pension build-up. In present arrangements, this risk is gradually reduced until retirement. At retirement one has to purchase a fixed allowance, meaning all bonds/stocks are sold and the pensionfunds will not be invested anymore.

How does continuing to invest work?
When these changes pass parlement, it will be allowed to extend the period in which the pensionfunds is invested. At retirement, a participant can opt to convert only a part of his pension capital to a pension benefit. The rest of the pension capital remains invested in the hope it makes a profit. This will be particularly interesting when the interest rate is considered relatively low. Thereby increasing the likelihood of a higher pension in the hope the interest rates increase.

Advice remains important
All of these additional complexities are a risk in itself. The theoretical advantages of the bill are obvious, but it will still require a great deal of work in order to actually make it a success. Insurance Netherlands keeps employees informed of these developments and keeps them informed about the choices they are offered.

 

Tel: (+31) (0)35-6942195.

Email: [email protected]

Contact: Mr Koen van Lierop

___________________________________________________________________________________________________________________________

Beleggingspensioen wordt beter, maar niet makkelijker

Nieuwe wetgeving voor beschikbare premie-regelingen gaat er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat deze regelingen vanaf 1 juli 2016 beter worden dan ze momenteel zijn. Vanaf die datum zou het mogelijk worden om ook na de pensioendatum beleggingsrisico te blijven lopen. In de huidige regelingen worden risico’s doorgaans geleidelijk afgebouwd tot aan de pensioendatum. Op die datum moet een vaste uitkering worden aangekocht en is er geen sprake meer van beleggen.

 

Hoe werkt doorbeleggen?

Met doorbeleggen hoeft op de pensioendatum dus niet het hele pensioenkapitaal te worden omgezet  naar een pensioenuitkering. Op pensioendatum kan met een deel van het opgebouwde kapitaal een pensioen worden aangekocht. De rest van het pensioenkapitaal blijft renderen. Dit zal met name interessant zijn als de rente relatief laag wordt geacht en er nog een goed rendement gemaakt kan worden. Daarmee wordt de kans op een hoger pensioen vergroot, omdat de rente tussentijds kan stijgen.

 

Advies blijft belangrijk

Al deze additionele complexiteiten zijn een risico op zichzelf. De theoretische voordelen van het wetsvoorstel zijn evident, maar het zal nog heel wat vergen om er ook echt een succes van te maken. Insurance Netherlands houdt medewerkers op de hoogte van deze ontwikkelingen en neemt ze mee in de keuzes die ze worden aangeboden.